tiistai 31. tammikuuta 2017Yhteenvetoa monikulttuurisen ohjauksen kompetensseista

 
Monikulttuurinen tietoisuus tarkoittaa sitä, että ohjaaja on selvillä omista käsityksistään, arvoistaan ja ennakkoluuloistaan. Kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja, eikä niistä voi irtautua, jollei ensin tunnista niitä. Polulla omakulttuurikeskeisyydestä ja etnosentrismiin on seuraavat askeleet: torjunta, puolustus, minimointi, hyväksyntä, sopeutuminen ja integraatio. Vasta hyväksynnän asteella ihmiset alkavat huomata olevansa itsekin kulttuurisia olentoja.
Monikulttuurisia ohjausmenetelmiä hyödyntävä ohjaaja pyrkii kehittämään kulttuuriin sopivia toimintakeinoja. Ohjaustilanteissa tarvitaan etnorelativismin lisäksi myös kulttuurista lukutaitoa. Se on kyky lukea, ymmärtää ja löytää eri kulttuurien merkityksiä sekä kyky arvioida, vertailla ja ”avata” erilaisia kulttuureja, jotka ovat toisiinsa kietoutuneita yhdessä paikassa. Tämä haaste koskee ohjauksen molempia osapuolia.
Kulttuurierojen tuntemus on myös tärkeää. Ohjaajan on hyvä yrittää ymmärtää kulttuurisesti erilaisen ohjattavan maailmankuvaa. Toimivassa kulttuurienvälisessä kohtaamisessa tarvitaan sellaista kulttuuritietoa ja –osaamista eli kulttuurista herkkyyttä, jolla tunnistaa kulttuuristen käytäntöjen, arvojen ja uskomusten suhteellisuutta.
Sekä positiiviset että negatiiviset ennakkokäsitykset voivat olla ongelmallisia, mikäli ne ohjaavat tekemään selektiivisiä havaintoja tai värittävät käsitystä toisesta osapuolesta. Toisaalta kulttuurisista yleistyksistä voi olla myös hyötyä, jos ne estävät meitä ajattelemasta jokaisen ihmisen toimivan toisistaan riippumatta täysin ainutkertaisella tavalla. Stereotypiat ovat (vain) osa totuutta.
Kulttuuritietoinen ohjaus on siis ohjaustyön ytimessä. Samat lainalaisuudet pätevät kaikkeen ohjaustyöhön: kunnioitus, kuuntelu, luottamus, oleminen ihmisenä ihmiselle. Eri kulttuuritaustasta tulleen, eri äidinkieltä puhuvan ohjaamisessa ohjaustyön ydinasioista tulee olla tietoisempi kuin moni ohjaustyötä vain suomenkielisten suomalaisten kanssa työarjessaan ehtii. Maahanmuuttajien ohjaus on rinnastettavissa erityisryhmien ohjaukseen, eri viitekehyksessä vain. 
Digiostu, osio 2: Tiina, Noora ja Jenni
 
Lukupiirin tekstit:
    
Eine Pakarinen: Monikulttuurinen ohjaus aikuiskoulutuksessa (sivut 279-294)

1 kommentti:

 1. Hei Tiia (eikö niin?), Noora ja Jenni!
  On mukava lukea teidän yhteenvetoa monikulttuurisesta ohjauksesta. Jokaisella meillä on omat ennakkoluulomme, ja on mielenkiintoista niihin aina silloin tällöin törmätä.

  Kulttuureista oppii vähitellen, kun toimii monikulttuurisessa maailmassa. Sitten on tärkeää huomata, että jokainen on yksilö samalla kuin kulttuurinsa edustaja.

  Komppaan teitä niin tuon ajatuksen kanssa, että kaikessa ohjaustyössä pätevät samat perussäännöt. Kulttuurienvälisyys ja kielitaidon puute tuovat siihen sitten oman mukavan mausteensa.

  Kaisa

  VastaaPoista